Bestuur

Het bestuur van de Learn! Foundation bestaat uit vier bestuursleden te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid.