Voedselprogramma

Voedselprogramma

Met steun van een geweldige donateur draaien wij al een aantal jaren een food-program op de Makonjemare Primary School. Voedsel is een dagelijkse zorg en een zeer kostbare zaak. Want reken maar uit: 300 kinderen x € 0,50 per dag x 3 dagen...We hebben alleen al voor deze school bijna € 500 per week nodig om alle monden te voeden. En dan nog zijn het 'slechts' 3 maaltijden per week. We hebben kleinere porties geprobeerd, maar dat werkte niet. De honger bij de kinderen was te groot. En zeg nou zelf: zou jij kunnen leven op drie lunches per week?

Wij willen wel enkele kritische kanttekeningen maken bij dit project. Uiteraard hebben we met de school en LF Kenia, maar ook binnen ons eigen bestuur dit project geëvalueerd. Want hoe hou je dit vol en is dit wel de goede hulp? Dus, ja, natuurlijk streven wij ernaar om de kinderen, de community, de school, niet afhankelijk te laten zijn van onze voedselhulp. Natuurlijk streven wij ernaar om hen te leren hoe ze zelf hun eten kunnen verbouwen. En dat leek te gaan lukken, ware het niet dat de enorme droogte waar Kenia al een paar jaar onder gebukt gaat, nou niet bepaald meewerkt aan het groeien en bloeien van alles wat er gezaaid is. Dus aanvullende voedselhulp zal noodzakelijk blijven.

Tijdens het laatste werkbezoek (oktober 2022) heeft onze voorzitter samen met Jackline van ons kantoor in Kilifi, een goed gesprek gehad met de Deputy Governor van Kilifi County. We hebben dit probleem als een zeer zwaarwegend agendapunt gepresenteerd en hebben de toezegging dat de lokale overheid in actie zal komen. Wij gaan dit uitgebreid monitoren.

Tot die tijd hebben we jouw hulp nodig: voor € 1,50 per week krijgt een leerling 3 x per week te eten. Dus voor slechts € 6 per maand krijgt een kind in ieder geval 3 x per week een voedzame warme maaltijd. Er zitten > 300 kinderen op deze school.