De speeltuin bij de Mbwana Primary School (ca. 800 leerlingen) is klaar! Dankzij de donateurs van de Christoffel parochie Zuidwest Friesland en Vastenactie Nederland is de klus geklaard en hebben deze kinderen een geweldige speelplek op school. Spelen is ongelooflijk belangirjk voor een kind; het draagt voor een belangrijk deel bij aan hun ontwikkeling.
Asanta sana heart